TECH-SYSTEMS s.c.
Jarosław Niedźwiedź i Lech Kowalczyk


Adres do korespondencji:
ul. Złotowska 21
PL 60-189 Poznań

e-mail: info@techsystems.pl

REGION 1:

mgr inż. Jarosław Niedźwiedź
tel. +48 601 299 780
fax +48 61 661 01 17
e-mail: info@techsystems.pl

REGION 2:

mgr inż. Lech Kowalczyk
tel. +48 601 954 446
fax +48 22 675 38 45
e-mail: info@techsystems.pl

mapka