PŁYTY DO KONSTRUKCJI JASTRYCHÓW

Posadzki z płyt Schlüter-BEKOTEC to cienkowarstwowe konstrukcje, szybkie w wykonaniu, pozbawione dylatacji i niwelujące naprężenia powstające w jastrychu.

Uzupełniając je o elementy grzewcze Schlüter-BEKOTEC-THERM otrzymujemy efektywny system ogrzewania podłogowego, który cechuje niewielka wysokość, mała bezwładność cieplna i krótki czas wykonania.


Schlüter-BEKOTEC-EN

więcej
Schlüter-BEKOTEC-EN to płyty do konstrukcji jastrychów pozbawionych pęknięć, eliminujące stosowanie dylatacji i umożliwiające wykonanie posadzki o niewielkiej grubości - od 52mm (łącznie z 20mm izolacji termicznej). Na tego typu...

Schlüter-BEKOTEC-EN F

więcej
Schlüter-BEKOTEC-EN F to płyty do konstrukcji jastrychów pozbawionych pęknięć, eliminujące stosowanie dylatacji i umożliwiające wykonanie posadzki o niewielkiej grubości - od 31mm . Na tego typu konstrukcji, obok płytek ceramicznych i...

Schlüter-BEKOTEC-EN FTS

więcej
Schlüter-BEKOTEC-EN FTS to płyty do konstrukcji jastrychów pozbawionych pęknięć, eliminujące stosowanie dylatacji i umożliwiające wykonanie bezpośrednio na nośnym podłożu posadzki o niewielkiej grubości - od 31mm . Płyty posiadają od...

Schlüter-BEKOTEC-EN FK

więcej
Schlüter-BEKOTEC-EN FK to płyty do konstrukcji jastrychów pozbawionych pęknięć, eliminujące stosowanie dylatacji i umożliwiające wykonanie bezpośrednio na nośnym podłożu posadzki o niewielkiej grubości - od 20mm . Na tego typu...

Schlüter-BEKOTEC-DRAIN

więcej
Schlüter-BEKOTEC-DRAIN to płyty do konstrukcji jastrychów pozbawionych pęknięć, eliminujące stosowanie dylatacji i umożliwiające wykonanie posadzki o niewielkiej grubości - od 31mm . Przeznaczone są do stosowania na zewnątrz budynków w...