Schlüter-DILEX-EK /-RF

Schlüter-DILEX-EK /-RF

Schlüter-DILEX-EK i DILEX-RF są dwuczęściowymi profilami dylatacyjnymi wyposażonymi w połączenie na pióro i wpust, zapewniające elastyczne połączenie pomiędzy posadzką a płytkami cokołowymi lub ściennymi.

Profile przejmują przemieszczenia między sąsiadującymi powierzchniami nawet do 8 mm. Takie przemieszczenia mogą występować szczególnie na połączeniu pomiędzy posadzką z płytkami ułożonymi na jastrychach pływających lub z ogrzewaniem podłogowym, a płytkami ściennymi lub cokołowymi.