Schlüter-DILEX-EZ 70

Schlüter-DILEX-EZ 70

Schlüter-DILEX-EZ 70 jest profilem dylatacyjnym wykonanym z połączenia twardego i miękkiego PCV służącym do wykonywania spoin dylatacyjnych przeciwskurczowych w warstwie jastrychu. Profil o wyjściowej wysokości 70mm można dostosować do grubości posadzki przez odłamanie poszczególnych jego dolnych segmentów o wysokości 12mm.
Środkowa część profilu z miękkiego PCV przejmuje naprężenia ściskające powstające na skutek ruchów jastrychu, naprężenia rozciągające nie są przenoszone przez profil.