Schlüter-DILEX-HK

Schlüter-DILEX-HK

Schlüter-DILEX-HK jest wklęsłym profilem przeznaczonym do wykonywania zaokrąglonych spoin na styku posadzka-ściana. Spełnia on specjalne wymagania higieniczno-sanitarne stawiane m.in. w łaźniach, kuchniach przemysłowych lub w przemyśle spożywczym.

Profil narożny Schlüter-DILEX-HK można swobodnie łączyć z profilem Schlüter-DILEX-HKW, przeznaczonym do wewnętrznych narożników ściennych.

 

Schlüter-DILEX-HK przejmuje odkształcenia zarówno poziome jak i pionowe występujące na połączeniu ściany z posadzką. Jednocześnie zapobiega powstawaniu mostków akustycznych w tym obszarze.