Schlüter-DILEX-HKW

Schlüter-DILEX-HKW

Schlüter-DILEX-HKW jest wklęsłym profilem przeznaczonym do wewnętrznych naroży ścian. Spełnia on podwyższone wymagania higieniczno-sanitarne stawiane m.in. w kuchniach przemysłowych, łaźniach lub w przemyśle spożywczym.

Schlüter-DILEX-HKW przejmuje niewielkie naprężenia występujące w wewnętrznych narożnikach ścian. Jako akcesoria oferujemy systemowe zaślepki oraz narożniki zewnętrzne i wewnętrzne. Profil ten można swobodnie łączyć z profilem Schlüter-DILEX-HK, przeznaczonym do połączeń posadzki ze ścianą.