Schlüter-DILEX-MOP

Schlüter-DILEX-MOP

Schlüter-DILEX-MOP jest profilem dylatacyjnym przeciwskurczowym wykonanym z twardego PCV ze środkową, elastyczną częścią z miękkiego PCV.
Profil jest dostępny w trzech różnych wysokościach i służy do wykonywania spoin dylatacyjnych w warstwie jastrychu, dzieląc jego powierzchnię na odpowiednie pola. Jego elastyczna część z miękkiego PCV przejmuje występujące w posadzce naprężenia ściskające, naprężenia rozciągające nie są przenoszone przez profil.

 

Schlüter-DILEX-MOP z powodzeniem można stosować podczas prac remontowych, wbijając go w uprzednio wykonane nacięcia w posadzce. Wolne przestrzenie wokół profilu należy wypełnić materiałem do spoinowania, względnie żywicą epoksydową.