Schlüter-DITRA-25

Schlüter-DITRA-25

Schlüter-DITRA 25 jest matą polietylenową z kwadratowymi zagłębieniami i naniesioną od spodniej strony włókniną nośną. W połączeniu z okładziną ceramiczną mata Schlüter-DITRA 25 może służyć jako warstwa uszczelniająca, warstwa wyrównująca ciśnienie pary wodnej przy wilgoci występującej w podłożu i jako warstwa oddzielająca przy różnego typu podłożach.

Siatka tnąca Easycut umożlwia łatwe i szybkie cięcie maty na wymiar, a konstrukcja Easyfill na łatwiejsze wypełnienie zagłębień maty klejem.

Funkcje produktu:

a) Oddzielenie

Schlüter-DITRA 25 oddziela okładzinę od podłoża i neutralizuje w ten sposób naprężenia, powstające na skutek różnorodnych właściwości materiałów podłoża i okładziny ceramicznej. Dzięki macie przykryte zostają rysy występujące w podłożu co sprawia, że nie przedostają się one również w warstwę okładziny ceramicznej.

b) Uszczelnienie 

Schlüter-DITRA 25 jest wodoszczelną matą polietylenową, o relatywnie wysokiej odporności na dyfuzję pary wodnej. Przy prawidłowej obróbce styków i połączeń ze ścianami z użyciem taśm Schlüter-KERDI-KEBA oraz kleju Schlüter-KERDI-COLL możliwe jest uzyskanie sprawdzonego uszczelnienia zespolonego.
Schlüter-DITRA 25 posiada zgodnie z niemieckimi wymaganiami świadectwo abP (ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego) oraz oznaczenie „Ü”. Klasa narażenia na wilgoć zgodnie z abP: 0-B0 oraz A i C.

Mata posiada zgodnie z ETAG 022 (Uszczelnienia zespolone) europejską aprobatę techniczną (ETA = European Technical Assessment) i oznaczone jest symbolem CE. Klasa narażenia na wilgoć zgodnie z ETAG 022: A i C.

c) Wyrównanie ciśnienia pary wodnej 

Dzięki siatce otwartych kanałów powietrznych znajdujących się od spodniej strony maty, Schlüter-DITRA 25 umożliwia wyrównanie ciśnienia pary wodnej znajdującej się w podłożu.

d) Rozkład obciążeń 

Poprzez kwadratowe zgłębienia wypełnione cienkowarstwową zaprawą mata Schlüter-DITRA 25 przenosi obciążenia użytkowe, którym poddawana jest posadzka z płytkami bezpośrednio na podłoże. Dzięki temu posadzki z płytek ułożone na macie Schlüter-DITRA 25 są odpowiednio wysoko odporne na obciążenia.

e) Przyczepność

Dzięki zespojeniu tkaniny nośnej z podłożem poprzez zaprawę cienkowarstwową oraz zakotwieniu tej zaprawy w podciętych zagłębieniach Schlüter-DITRA 25 zapewnia skuteczną przyczepność okładziny ceramicznej do podłoża (wartości testów laboratoryjnych ok. 0,2 N/mm²). Pozwala to na zastosowanie maty Schlüter-DITRA 25 zarówno na podłodze jak i na ścianie. Przy zastosowaniu Schlüter-DITRA 25 na ścianie możliwe jest dodatkowe jej zamocowanie przy użyciu kołków.