Schlüter-DITRA-DRAIN

Schlüter-DITRA-DRAIN

Schlüter-DITRA-DRAIN jest matą podpłytkową oddzielającą tworzącą pewny, trwały i skuteczny pasywny kapilarnie drenaż zespolony.

Mata oferowana jest w dwóch odmianach: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 oraz Schlüter-DITRA-DRAIN 8.
Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nadaje się w szczególności do stosowania wewnątrz budynków oraz na mniejszych powierzchniach zewnętrznych.
Schlüter-DITRA-DRAIN 8 stosowana jest głównie na schodach i większych powierzchniach balkonów i tarasów. Układanie na zewnątrz odbywa się metodą cienkowarstwową na ułożonym ze spadkiem uszczelnieniu zespolonym np. Schlüter-KERDI.

Funkcje produktu:

a) Drenaż oraz wentylacja od spodu

Wentylacja od spodu umożliwia szybkie schnięcie zaprawy cienkowarstwowej. Kapilarnie pasywne właściwości drenażu zapewniają bezciśnieniowe odprowadzenie wody do warstwy drenażu i zapobiegają ponownej migracji wilgoci w warstwę posadzki.

b) Oddzielenie

Schlüter-DITRA-DRAIN oddziela okładzinę od podłoża i neutralizuje w ten sposób naprężenia, powstające na skutek różnorodnych właściwości materiałów podłoża i okładziny ceramicznej.
Dzięki macie przykryte zostają rysy występujące w podłożu co sprawia, że nie przedostają się one również w warstwę okładziny ceramicznej.