Schlüter-DITRA-SOUND

Schlüter-DITRA-SOUND

Schlüter-DITRA-SOUND jest zespoloną izolacją akustyczną do posadzek wykończonych płytkami, wykonaną z ciężkiej folii na bazie polietylenu, obustronnie pokrytej włókniną wspomagającą jej zakotwienie w kleju.
System poddany jest badaniu przez odpowiedni i niezależny instytut kontrolny zgodnie z normą DIN EN ISO 140-8. Dla Schlüter-DITRA-SOUND stwierdzono na klejonej powierzchni w realnych warunkach poprawę izolacyjności akustycznej (ΔLw) o 13 dB.

Funkcje produktu:

a) Izolacja akustyczna

Ciężki materiał folii tłumi w dużym stopniu dźwięki rozchodzące się między pomieszczeniami i dlatego nadaje się idealnie do renowacji i modernizacji istniejących budynków, jak również do stosowania przy nowych realizacjach. Szczególną zaletą Schlüter-DITRA-SOUND przy renowacji obiektów jest jej niewielka grubość wynosząca zaledwie 3,5 mm i wysokie parametry tłumienia odgłosów kroków i dźwięków innego pochodzenia.

b) Przykrycie zarysowań podłoża

Pęknięcia podłoża, których szerokość nie ulega już zmianom i przy których nie powstają w posadzce uskoki pionowe, możemy przykryć warstwą Schlüter-DITRA-SOUND. Dzięki temu zarysowania i pęknięcia podłoża nie są przenoszone w warstwę okładziny ceramicznej.

c) Rozkład obciążeń

Schlüter-DITRA-SOUND jest ciężką folią odporną na ściskanie. Dlatego też ułożone na niej posadzki z płytek mogą przenosić odpowiednio wysokie obciążenia użytkowe. W przypadku wysokich obciążeń dynamicznych płytki muszą charakteryzować się odpowiednią do rodzaju użytkowania grubością i wytrzymałością na ściskanie. Należy przestrzegać wskazówek i grubości płytek zgodnie z obowiązującą w Niemczech instrukcją ZDB „Posadzki ceramiczne poddawane wysokim obciążeniom mechanicznym”.

Minimalny wymiar płytek do stosowania z Schlüter-DITRA-SOUND to 5 x 5 cm.