Schlüter-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L jest dwuskładnikowym klejem uszczelniającym na bazie dyspersji akrylowej (nie zawierającej rozpuszczalników) i cementowego proszku reaktywnego.
Klej zapewnia szczelność złącz w systemach uszczelnień zespolonych z użyciem mat
 Schlüter-KERDI i Schlüter-DITRA 25.

Klej stosowany jest do przyklejenia taśm Schlüter-KERDI-KEBA w miejscu styków poszczególnych pasm maty Schlüter-DITRA 25 lub Schlüter-KERDI, tworząc w ten sposób szczelne połączenia. Również w miejscu styku ramienia mocującego profili brzegowych Schlüter-BARA z matą Schlüter-DITRA 25 użycie kleju Schlüter-KERDI-COLL-L do wklejenia taśm Schlüter-KERDI-KEBA zapewnia uzyskanie trwałego i wodoszczelnego złącza.