Schlüter-KERDI

Schlüter-KERDI

Schlüter-KERDI to mata wykonana z miękkiego polietylenu pokrytego obustronnie specjalną włókniną wzmacniającą jej połączenie z warstwą kleju. Mata ta służy do uszczelnienia powierzchni pod płytkami i przekrycia ewentualnych pęknięć pojawiających się w podłożu.
Schlüter-KERDI opracowane zostało jako uszczelnienie zespolone do okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych i zgodnie z niemieckimi wymaganiami posiada świadectwo abP (ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego) oraz oznaczenie „Ü”. Klasa narażenia na wilgoć zgodnie z abP: 0-B0 oraz A, B i C. Schlüter®-KERDI posiada zgodnie z ETAG 022 (Uszczelnienia zespolone) europejską aprobatę techniczną (ETA = European Technical Assessment) i oznaczone jest symbolem CE. Klasa narażenia na wilgoć zgodnie z ETAG 022: A, B i C.

Matę w rolkach o szerokości 1.0, 1.5 lub 2.0m nakleja się na równe podłoże przy użyciu odpowiedniego kleju. Bezpośrednio na Schlüter-KERDI naklejać można (metodą cienkowarstwową) okładzinę ceramiczną oraz innego typu okładziny, nadające się do nanoszenia szpachlą, w tym również tynki. System uszczelnienia zespolonego uzupełniają taśmy Schlüter-KERDI-KEBA (służące do uszczelnienia złącz maty oraz połączeń posadzki ze ścianą) oraz klej uszczelniający Schlüter-KERDI-COLL-L. Do uszczelnienia spoin dylatacyjnych służy taśma Schlüter-KERDI-FLEX, dostarczana w szerokościach 12,5 cm lub 25 cm.
W ofercie znajdują się również prefabrykowane manszety do uszczelnienia przejść rurowych o średnicy 12-140mm, zgodne z normą DIN 18534.

Odmiana maty o nazwie Schlüter-KERDI-DS w połączeniu z okładziną ceramiczną stanowi dodatkowo powłokę paroizolacyjną, stosowaną np. w pływalniach i obszarach „wellness”, jak również w budynkach przemysłowych, w których mamy do czynienia z podwyższoną wilgotnością powietrza. Paroizolacje mogą mieć zastosowanie także w przypadku nieodpornych na wilgoć podłoży, np. drewna, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych.