Schlüter-RENO-RAMP / -RAMP-K

Schlüter-RENO-RAMP / -RAMP-K

Schlüter-RENO-RAMP jest profilem przeznaczonym do łagodnego i bezstopniowego przejścia pomiędzy szczególnie mocno obciążonymi okładzinami ceramicznymi a niżej leżącą posadzką. Ogranicznik spoiny zapewnia odpowiedni odstęp pomiędzy płytką a profilem.

Schlüter-RENO-RAMP-K spełnia te same funkcje co Schlüter-RENO-RAMP, natomiast może być on stosowany do wyrównywania różnic wysokości w istniejących konstrukcjach posadzek z już zamontowanym materiałem okładzinowym.