Schlüter-TROBA-LEVEL

Schlüter-TROBA-LEVEL

Schlüter-TROBA-LEVEL to system wsporników, umożliwiający szybkie, precyzyjne i pewne układanie samonośnych płyt na balkonach i tarasach.
Poszczególne elementy dają się ze sobą łączyć, co pozwala na zniwelowanie praktycznie każdego spadku podłoża. Możliwość zabudowy już od 3mm wysokości wsporników.
Zalety:

  • łatwość montażu,
  • niwelowanie nierówności podłoża ponad złączami hydroizolacji (np. papy),
  • zabezpieczenie przed odkręcaniem się elementów wsporczych,
  • hamulec wibracyjny – zabezpieczenie przed przekręcaniem się w przypadku drgań.

 

Wspornik Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 służy do podpierania samonośnych płyt niezależnie od ich formatu i grubości. Wspornik ma wysokość 10mm i średnicę 120mm. Można go układać jeden na drugim do wysokości 200mm, a ząbki dystansowe grubości 3mm pozwalają na uzyskanie równomiernej siatki spoin. Wspornik można łączyć z innymi elementami systemu.

Adapter Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 służy do dopasowywania wysokości konstrukcji posadzek z płyt samonośnych. Przy wysokości konstrukcji przekraczającej 50mm elementy te można układać pojedynczo lub jeden na drugim do wysokości 300mm, umieszczając je pomiędzy dwoma wspornikami typu Schlüter-TORBA-LEVEL-PL 10. Adapter ma wysokość 30mm i średnicę 120mm i można go łączyć z innymi elementami systemu.

Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 to podkładki wyrównujące grubości 1mm, służące do precyzyjnego wyrównania układanych płyt samonośnych. Różne grubości płyt, nierówności podłoża oraz niewielkie spadki można zniwelować do 10mm w narożniku płyty.

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 to wsporniki pod płyty, które za pomocą pierścienia nastawczego i dwóm przeciwstawnym gwintom, dają się precyzyjnie ustawiać w zakresie od 60 do 130mm. Głowica ma średnicę 120mm i posiada 3mm grubości ząbki dystansowe. Na głowicy możliwe jest swobodne ustawianie elementów Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 i Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30. Wsporniki Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 można również ustawiać jeden na drugim do wysokości konstrukcji 520mm.

Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 to talerze wysokości 3mm służące do równomiernego rozkładania obciążeń w połączeniu z elementami Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 i -AP 1. Dzięki nim możliwe jest również wykonywanie konstrukcji o niewielkiej grubości. Talerze można docinać, a 3mm grubości ząbki dystansowe pozwalają na uzyskanie równomiernej siatki spoin.

Adaptery Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 o wysokości 70mm nadają się do wkręcania w spodni talerz wsporników Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 w celu zwiększenia wysokości konstrukcji.

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 są podkładkami grubości 6mm z granulatu gumowego, służącymi do ochrony hydroizolacji. Elementy Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60, względnie Schlüter-TORBA-LEVEL-LV 3 mocuje się w wycięciach podkładek. Przy hydroizolacjach lub uszczelnieniach wykonanych z PVC podkładki należy układać stroną w warstwą aluminiową od spodu.