Schlüter-TROBA-PLUS /-PLUS-G

Schlüter-TROBA-PLUS /-PLUS-G

Schlüter-TROBA-PLUS oraz -PLUS-G to skuteczny i trwały drenaż powierzchniowy, przeznaczony do ułożenia na warstwie hydroizolacji wbudowanej na podłożu ze spadkiem. Maty tworzą również warstwę poślizgową między hydroizolacją, a warstwą jastrychu.

Matę Schlüter-TROBA-PLUS tworzy folia polietylenowa, z wybrzuszeniami w kształcie ściętych, zamkniętych stożków, do których przymocowana jest włóknina filtrująca. Strona z włókniną, na której ułożona zostaje warstwa jastrychu, tworzy na całej powierzchni drenaż pasywny o wyjątkowo dużej pojemności. Ciasno umieszczone wybrzuszenia, w formie ściętych, zamkniętych stożków, wytrzymują wysokie obciążenia.
Mata Schlüter-TROBA-PLUS-G w miejsce włókniny filtrującej posiada przytwierdzoną tkaninę, tworzącą sito o oczkach ok. 2 x 2 m i nadaje się szczególnie do kombinacji z jastrychami drenażowymi.