Schlüter-TROBA-ZFK

Schlüter-TROBA-ZFK

Schlüter-TROBA-ZFK to krzyżyki tworzące równomierną siatkę spoin przy układaniu ceramicznych, kamiennych lub betonowych płyt na podłożu grysowym lub żwirowym.
Szerokość spoin otrzymywanym przy pomocy krzyżyków wynosi 3mm. Krzyżyki mają wysokość 15mm, a łącząc dwa z nich ze sobą otrzymujemy spoinę dla elementów płytowych o grubości 30mm.