Schlüter-DITRA-HEAT-DUO

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO jest polipropylenową matą z wytłoczeniami, pokrytą od spodu nośną włókniną o grubości 2 mm.

Jest ona uniwersalnym podłożem pod płytki spełniającym funkcję oddzielenia, uszczelnienia zespolonego i wyrównania ciśnienia pary wodnej.
Dzięki siatce wytłoczeń nadaje się ona w szczególności do montażu w niej systemowych przewodów grzewczych, tworząc w ten sposób elektryczne ogrzewanie powierzchni podłogowych i ściennych.

Specjalna włóknina nośna od spodu maty o grubości 2 mm, oprócz tłumienia odgłosów kroków do 13 dB, powoduje także szybsze nagrzewanie się okładzin podłogowych i ściennych.