Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT jest urządzeniem testującym służącym do pomiaru i sprawdzenia oporu elektrycznego przewodów grzewczych Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK oraz zdalnych czujników dołączonych do regulatorów temperatury Schlüter-DITRA-HEAT-E.

Przez cały czas montażu urządzenie monitoruje opór elektryczny przewodu grzewczego. W przypadku jego uszkodzenia montażysta ostrzegany jest sygnałem akustycznym.